Build Solid Ground

Build Solid Ground е глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International и надгражда застъпническата кампания Solid Ground, пилотно изпълнявяна от Хабитат България в периода 2015 г. – 2017 г. Тя се финансира от направление Development Education and Awareness Raising (DEAR) към EC, Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

Проектът е 3-годишен (01.11.2017 г. – 31.10.2020 г.) и се изпълнява от 14 партньора от 7 европейски държави, вкл. България. Целта на проекта е да бъде изградено критично разбиране и активно ангажиране на европейските граждани с глобалните цели за устойчиво развитие и в частност с SDG 11 Устойчиви градове и общности, както и по отношение на Новия градски дневен ред, приет от глобалната конференция на ООН Habitat III, за насърчаване на глобалното жилищно развитие и правото на достъп до земя за жилищни нужди.

На 28 и 29 май 2018 г. Хабитат България бе домакин на международна конференция „Устойчиви градове – нови възможности и предизвикателства пред общините“. В конференцията участваха експерти от повече от 10 държави, които представиха различни аспекти и практики за устойчивото развитие на градовете пред над 120 участници. Основните теми на конференцията кореспондираха с приетия през септември 2015 г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие на ООН Дневен ред 2030 за устойчиво развитие „Да преобразим света”, както и с приетия през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III), Нов градски дневен ред. Международната конференция бе под патронажа на президента на Република България и бе подкрепена от Посолството на Кралство Нидерландия в България, Националното сдружение на общините в Република България, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Коалиция за подобряване на жилищните условия „Достоен дом“, институции, общини и НПО.
Акценти от конференцията може да видите във видеото по-долу:

На 9 април 2019 г. Хабитат България организира трети Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. През 2019 г. организацията постави фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, както в страната, така и по света. Акценти на форума бяха теми свързани с Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали до 2030 г.; инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане на жилищна политика; добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Третият Национален жилищен форум се реализира в рамките на проект Build Solid Ground и бе подкрепен от Френския Институт за България и Винербергер Груп.

Хабитат България започна серия от информационни срещи в трийсет български общини и шест университета, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията. В подкрепа на събитията в тези градове се проведоха и доброволчески инициативи за подобряване на градската среда. През 2018 г. и 2019 г. в кампанията участваха общините в Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София – район „Надежда“, Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом и Правец, както и университетите – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Лесотехнически университет (ЛТУ). Над 2000 участници, сред които представители на общинската администрация, младежки и неправителствени организации, граждани и медии, се включиха активно в инициативите.

За кампанията и организацията:
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 40 страни по света.
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org