Новини

  • ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА И ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Призови ЕС да намери решение за глобалната жилищна криза. #home4all 06.07.2020 - До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия. Предизвикателствата от бързо разрастващата се пандемия COVID-19, са още една неотложна причина да се гарантира, че хората имат право на достойни жилища, за да защитят своето здраве и това на семействата си. Днес в Европа младите хора не могат да […]
  • Хабитат България стартира ново партньорство с Европейска климатична фондация. 01.07.2020 - София, 01-ви юли 2020 г. Европейската климатична фондация ще подкрепи застъпническите дейности на Хабитат България в областта на жилищната енергийна ефективност и дефинирането на понятието „Енергийна бедност“. Хабитат България ще работи активно за приемане на Дългосрочна стратегия за обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд 2021-2050, за дефиниране на параметри и съдържание на понятието „Енергийна […]
  • Проект : „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ 01.04.2020 - София, 24-ти октомври 2019 г. Фондация „Подслон за човечеството“ / Хабитат България стартира изпълнение на проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“. Проектът е подкрепен в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП. Продължителността на проекта е 24 месеца (до […]
  • СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria 30.03.2020 - ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.) Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria от стартиране на своята дейност през 2001 г., популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране съзнанието на […]
  • Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпи в още десет общини в България 29.11.2019 - В рамките на тригодишната кампания (2018 г. – 2020 г.), Хабитат България продължава своята успешна серия от срещи и доброволчески акции с общини и университети, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията, както и подобряването на градската среда. По време на работните срещи се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване […]
  • ІІІ Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“ 09.04.2019 - С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. Тази година организацията поставя фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, като организира трети Национален […]
  • Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва в България 10.09.2018 - Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. Хората масово се местят в тях, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се […]
  • Светът през 2030 г.: трима от всеки пет души живеят в градове, населението в гетата скача двойно, до 2 милиарда души 28.05.2018 - София, 28 – 29 май 2018 г. Хората масово се местят в градовете, за да намират работа, като растежът на населението превишава темпа, в който градовете могат да отговорят на нуждата от жилища. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без […]
  • Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството 12.10.2017 - Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и […]
  • Три години коалиция „Достоен дом“ в България 15.02.2017 - Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, организира работна среща и Общо събрание, по повод представянето на резултатите от три годишната й целенасочена работа в посока създаване на адекватна жилищна стратегическа и нормативна рамка в страната. Програмата на събитието бе структурирана в два панела: В първия панел взеха участие двама експерти […]