Рискове и предизвикателства при осъществяването на националната програма за енeргийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Видео

Източник: Студио БТА

• Необходимост от разработване на дългосрочна национална жилищна стратегия, в рамките на която да бъдат поставени програмите за енергийна ефективност и подобряване на жилищните условия;
• Поставяне на амбициозни цели за енергийна ефективност както за цялата програма, така и за отделните сгради, с оглед доближаване до европейските стандарти в областта;
• Гарантиране на качеството на проектите и строителните дейности с оглед осигуряване на максимално намаляване на разходите за енергия и подобрен комфорт в обновените сгради;
• Въвличане на собствениците в изпълнението на програмата с цел повишаване на отговорността към стопанисваните имоти, контрол и осигуряване на качеството на строителните дейности;
• Гарантиране на сигурността на сградните системи и инсталации, включително асансьорите;
• Подобряване на информираността на общините и потребителите относно ползите и опасностите от мерките по обновяванията.

Участници: Минчо Бенов – координатор на Коалиция „Достоен дом”; арх. Здравко Генчев – изп. директор на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”; арх. Николай Гълъбов – зам.-председател на Камарата на архитектите в България; Горан Миланов – председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация; Николай Маринков – главен секретар на Българската асансьорна организация.

На разположение за коментари: Емануела Фролошка – председател на Фондация „Асансьорна безопасност”, арх. Георги Георгиев – председател на Българската жилищна асоциация, д-р Елеонора Гайдарова – председател на Съюза на асоциациите на собственици в България, Ася Добруджалиева – Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството”, д-р Драгомир Цанев – заместник-директор на „ЕнЕфект”, и др.

Видео запис на събитието можете да гледате тук:

ЛИНК КЪМ ВИДЕО >> Рискове и предизвикателства при осъществяването на националната програма за енeргийна ефективност на многофамилни жилищни сгради