ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА И ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Призови ЕС да намери решение за глобалната жилищна криза. #home4all

Новини

До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия.

Предизвикателствата от бързо разрастващата се пандемия COVID-19, са още една неотложна причина да се гарантира, че хората имат право на достойни жилища, за да защитят своето здраве и това на семействата си.

Днес в Европа младите хора не могат да си позволят да наемат жилище в големите градове; все повече нараства броят на семействата, които не могат да си позволят отопление и климатизация. В световен мащаб повече от половината от градското население живее в бедните квартали. Хората са принудени да стоят в дома си, за да се предпазят от коронавирус, затова в настоящата пандемия адекватните жилищни условия са въпрос на оцеляване.

ДЕЙСТВАЙ СЕГА подпиши петицията: https://bit.ly/home4all_петиция

 

Домът сега е по-важен от всякога и Европейският съюз трябва да играе роля в това.
Присъедини се към Habitat for Humanity и призови Европейския съюз към:

● Приоритизиране на осигуряването на достъпни жилища през следващия бюджетен период 2021–2027, особено за държавите от Глобалния Юг;
● Увеличаване на финансирането за обновяване на бедните квартали и достъпа до вода и канализация, за да се защити обществото от разпространението на болести и зарази;
● Преодоляване на енергийната бедност в рамките на Европейската зелена сделка с конкретни финансови мерки.

Ситуация

Повече от половината хора по света живеят в градски райони. До 2050 г. се очаква градското население да се удвои с още 2,5 милиарда души. Градовете ще продължат да растат, защото хората търсят работа, стабилност и перспективи за по-добър живот в тях. Въпреки, че бе постигнат известен напредък, темпът на урбанизация изпреварва значително способността за удовлетворяване на нуждите от жилища на градското население. Всеки един от 8 души в света живее в гето.

Без достъп до адекватни жилища и земя, все повече и повече семейства са изложени на риск от бедност и несигурност. Настоящата пандемия от коронавирус подчерта важността на жилището, като средство за защита от смъртоносни болести. Домът се превърна в най-сигурното място, но той не е достъпен за всеки. Habitat for Humanity работи за достъпа до достойно жилище, защото това е фундаментално за личността и семейството, за обществото, в което живеем, както и за икономиката, от която всички ние сме част.

Много страни все още не са подготвени и не са способни да посрещнат нарастващите жилищни нужди в градовете. Очакваното увеличение на населението в световен мащаб означава, че до 2030 година 2 милиарда души ще се нуждаят от адекватни жилища. Това представлява безпрецедентно предизвикателство за жилищния сектор.

Защо да подпиша петицията сега?

Европейският съюз, като най-големият световен донор за развитие, има уникалната възможност и отговорност да подпомогне страните партньори от Глобалния Юг да активизират усилията си за задоволяване на жилищните нужди. Следващият бюджет на ЕС за 2021–2027 г. е един от ключовите инструменти, чрез които той може да помогне на милиони хора да подобрят жилищните си условия и да се преборят с пандемията от коронавирус.

Европейската комисия стартира Европейската зелена сделка за решаване на климатичните проблеми. В основата на тази инициатива е обновяването на съществуващите сгради и справянето с енергийната бедност, за да се гарантира справедлив преход към зелена икономика.

Действай сега! Присъедини се към Habitat for Humanity и партньорските организации в цяла Европа. Призови ЕС да подкрепи тези препоръки и да помогне – всеки да има достоен дом!

Партньорски организации:

Habitat for Humanity International EMEA
Habitat for Humanity Bulgaria