Становище по Плана за възстановяване и устойчивост на България

Новини

ОТНОСНО: Становище по обявения за обществени консултации План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, в частта му касаеща СТЪЛБ 2: ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ, Област на политика: Кръгова и нисковъглеродна икономика, публикуван на 30.10.2020 г., на портала на Министерски съвет за обществени консултации и във връзка с обществено обсъждане инициирано от МРРБ и проведено на 13.11.2020 г.

Хабитат България внесе становище по плана, което е фокусирано върху Програмата за енергийна ефективност.

Становището е изготвено и подкрепено от членове на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България “Достоен дом”.

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“