Изложба “Портрети на надеждата”, Build Solid Ground

Видео

Изложба “Портрети на надеждата”, Build Solid Ground

Хабитат България покани група артисти да “преведат” на езика на изкуството темата за предизвикателствата и възможностите на урбанизацията:

– 75% от хората в света нямат документация за земята, на която живеят и са в постоянен страх от изселване.
– В много държави жените нямат право да притежават земя или недвижимо имущество.
– До 2030 г. се очаква населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Със силата на изкуството искахме да покажем, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си.