Хабитат България изпълни успешно 6-годишна програма за подобряване жилищните условия на семейства с ниски доходи

Новини

През последните 6 години Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на общностна подкрепа включваща: • предоставяне на микрофинансиране за подобряване на жилището на семейства с ниски доходи; • повишаване капацитета на местната общност чрез обучения за жизнени умения; • осигуряване на допълнителни социални и общностни услуги чрез схема за грантово финансиране на малки проектни инициативи; • подпомагане ранното детско развитие и осъзнатост по въпроси, свързани с грижата за дома и семейния бюджет чрез образователна настолна игра. В периода юли 2014 г. – декември 2020 г. инициативата се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на “ФОНДАЦИИ ВЕЛУКС” в рамките на проект “Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” и със съдействието на осем местни неправителствени организации.

В основата на модела стои механизма за микрофинансиране, който Хабитат България развива и прилага от 2008 г. Фондацията капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местни неправителствени организации, които предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата с цел извършване на приоритетни ремонти. Семействата изплащат заемите на малки вноски, съобразени с техните индивидуални възможности, като събраните средства са на разположение на следващи семейства, които имат нужда от ремонт. В рамките на проекта Хабитат България е капитализирала фондове на обща стойност 249 000 лева, като благодарение на револвиращия си характер Фонда за жилищни подобрения е револвирал 7,7 пъти и нуждаещите се семейства са вложили 1 311 430 лева в ремонти на домовете си. Предоставени са общо 2137 заема за жилищни подобрения, благодарение на които 3345 семейства и 3784 деца живеят в по-уютни, енергийно ефективни и здравословни домове.

Проектът се реализира основно в осем региона на страната: в Търговище – с Клуб на НСО, в Дупница – със Сдружение „Амала-Приятели“, в Кюстендил – с НЧ „Васил Левски 1965“, в София – с Фондация „Здраве и социално развитие“, в Сливен – с Фондация „Здравето на ромите“, в Ракитово – с Фондация „ Бъдеще“, в Бургас – със Сдружение „Бизнес център Бургас“, в Сунгурларе – със Сдружение „Информационен бизнес център Сунгурларе“. За кратък период наш партньор бе и Сдружение „Еквилибриум“ – гр. Русе.

За да бъде по-пълноценен процеса на подобряване на жилището, Хабитат България предлага на бенефициенти и потенциални бенефициенти възможност да повишат знанията и уменията си да управляват финансовите си средства, да поддържат жилището си в добро състояние и и да пестят енергия и ресурси. Организацията разработи три обучителни модула за жизнени умения: „Управление на семейния бюджет“, „Поддържане на жилището“ и „Енергийна ефективност на жилището“. Обученията са с изцяло практическа насоченост, основани на примери и задачи за активна работа по групи, които са близки до ежедневието на участниците и пригодени за нуждите и възможностите на специфичната целева група. В рамките на проекта организирахме общо 54 обучителни семинара с 917 участника.

Като допълнителен начин да се подпомогне местната общност в рамките на проекта бе създадена възможност за грантово финансиране на малки проектни инициативи. В рамките на програмата бяха осъществени 35 малки проектни инициативи на обща стойност 210 035 лева. С тези средства бяха реализирани редица дейности, основно в подкрепа на образованието и възпитанието на децата: създаване на дневен център за работа с деца от общността в Търговище; допълнителни занимания по български език и математика за деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал в Дупница и Кюстендил; лятна академия за деца от кв. Факултета в София; мотивиране на деца и ученици за продължаване на образованието им и превенция на отпадането от училище в Ракитово; беседи и консултации за повишаване на родителския капацитет и усвояване на основни умения за отглеждане на бебета и малки деца в Сливен; обучения по предприемачество за ученици в Сунгурларе и Бургас и др. Особено полезна беше тази възможност в създалата се извънредна пандемична обстановка и необходимостта да се премине в кратки срокове към дистанционно обучение. Благодарение на финансирането, предоставено от Хабитат България повечето местни организации успяха да подпомогнат бедни ученици с предоставяне на материали, техника и обучения за използване на обучителните онлайн платформи.

С цел да приобщим и предадем и на най-малките основни знания и полезни навици, свързани с темите на трите обучения разработихме и собствена настолна игра „КВАРТАЛЪТ“. Играта се състои от игрално поле, карти и пионки и е предназначена за деца на възраст 8 -12 години. Участниците четат и изпълняват написаното на картите, които теглят или избират и под формата на игра научават важни понятия свързани с организиране на деня, пестене на енергия и ресурси, поддържане на лична хигиена и здравословни условия у дома, енергийна ефективност на жилището, спестявяне на пари за постигане на конкретни цели.

Основният фокус на 6-годишната програма бе подобряване на условията в дома, така че да се създаде по-добра и здравословна среда за живеене, учене и социализиране на децата. Общо, благодарение на заемите за ремонти на дома, допълнително финансираните малки проектни инициативи и настолната игра сме подпомогнали 11 951 деца.

Съвместните партньорства, които Хабитат България осъществява са мярка, която допълва и добавя допълнителна стойност към социалната подкрепа на местните НПО. Моделът бе оценен като добра практика и пример за холистичен подход към решаване на проблемите на уязвими общности от редица влиятелни организации вкл. Европейската комисия и Европейската мрежа Eurochild. Хабитат България и партньори са в готовност да продължат да работят по вече утвърдения модел, както и да разширят дейността в други региони на страната.

За контекста:
● Фондациите ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен, и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

● Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 35 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени. www.hfh.bg