Становище на Хабитат България по проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-20

Становище на Хабитат България по проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-20