Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище

Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище