Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество

Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество