Основни изводи и препоръки към съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище

Основни изводи и препоръки към съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище