Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на ромските общности в община Търговище

Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на ромските общности в община Търговище