Енергийна бедност и енергийна ефективност – възможна ли е промяна

Новини

Разговор на Любомира Константинова с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за “Нашият ден“ на програма “Христо Ботев” – БНР. Снимка: БГНЕС

Къде е мястото на темата за енергийната бедност в последната версия на “Плана за възстановяване и устойчивост“? Как енергийната бедност може да влезе в българското законодателството? Какви са последствията от задълбочаващата се енергийна криза в Европа?

Темата коментира в “Нашият ден“ Минчо Бенов, директор на Хабитат България:

“Това е един много сериозен проблем, който засяга много домакинства.Темата за енергийната бедност е изключително остра за България. Повече от 27% от населението в България по данни на Евростат са енергийно бедни при среден показател за европейските страни от около 6-7%.”

“Основните причини за енергийната бедност са две. От една страна, е цената на енергията, която обуславя нивото на разходите, необходими, за да се поддържа един дом топъл през зимата и съответно да се охлажда през лятото. От друга страна, състоянието на жилищата.”

Бъдещето на панелните блокове

“В България доходите са относително ниски, особено, ако трябва да ги разглеждаме в сравнителен план с останалите европейски страни. Широко известно е също така, че един от най-големите проблеми на жилищния фонд в България е изключително големият процент на неподдържани жилища, които са в изключително лошо състояние.”

Енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради е нещо, което е предвидено в един от проектите на “Плана за възстановяване и устойчивост“.

“Тъй като отново се предвижда саниране на тези жилищни сгради с грантово финансиране от 100% за всички, което е един порочен и неустойчив модел.”

• Между енергийна ефективност и енергийна бедност

“Нашето твърдо убеждение, такива са били и препоръките ни, е тази субсидия от 100% да бъде насочена към домакинствата, които са с ниски доходи и не могат да си позволят самостоятелно участие в тези мерки за обновяване на жилищните сгради, а от останалите домакинства да се изисква съфинансиране на тези подобрения, тъй като става въпрос за частно притежавани имоти и би трябвало помощта да бъде внимателно насочвана там, където е най-необходима. Иначе се получава един такъв парадокс, че семейства със средни и по-високи доходи придърпват тази субсидия за сметка на тези, които са най-нуждаещи се.”

“В момента се прави и друго усилие – да бъде създадена дефиниция за това какво е “енергийно бедно домакинство“, което ще улесни този процес на подпомагане и на внимателно насочване на помощи там, където са най-необходими.”

Пълен запис на интервюто можете да чуете в звуковия файл тук: Енергийна бедност и енергийна ефективност – възможна ли е промяна