Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Сливен

Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Сливен