Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“