Необитаемите жилища да се използват за настаняване на хора с жилищни нужди предлагат от „Хабитат България”

Новини

Интервю на Велина Василева, кореспондент на БТА в град Сливен, с Минчо Бенов, национален директор на “Хабитат България”.

Необитаемият жилищен фонд в страната може да се използва за решаване на проблемите на хората с жилищни нужди. Това каза в интервю за БТА Минчо Бенов, национален директор на „Хабитат България”. По темата днес в София предстои дискусия на конференцията “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”.

Според организацията, има голям резерв и възможност за търсене на решения в необитаемия жилищен фонд. Бенов даде пример с модела на т.нар. социални наеми, където основен наемател се явява агенция, в която участва и общината, или публична институция, която може да гарантира стопанисването на имотите. Този основен наемател ще отдава на субсидирани цени тези имоти под наем на хора с жилищни нужди. Така собствениците ще могат да бъдат сигурни, че имотът им се стопанисва. Такива модели, по думите му, има в много европейски страни, които могат да бъдат взаимствани.

Такова предложение, според Минчо Бенов, се прави за пръв път в България. Статистиката от преброяването през 2011 година сочи, че в София 24 на сто от жилищата са необитаеми, 26 процента са за Пловдив, за Варна са 30 процента, в т.ч. и хотели, и ваканционни жилища, които не се обитават целогодишно.

Общините нямат много инструменти самостоятелно да решават проблемите, смята той. Техните отговорности и възможности за провеждане на каквато и да било политика в момента са свързани основно с управлението на общинския жилищен фонд, който общо за страната, е доста малък. Според преброяването от 2011 година, фондът е 2,4 процента. По думите му възможно е резултатите от последното преброяване да покажат, че се е свил още повече.

Препоръките на организацията са свързани с по-оптимално управление на този фонд, т.е. той да не се продава, наемите да обезпечават неговата адекватна поддръжка.

За общините трябва да се създаде законова възможност и да се осигури финансиране за обновяване на тези квартали – гета, и обезпечаването им с инфраструктура, каза директорът на „Хабитат“. За целта в тези квартали трябва да се направи подробно кадастрално заснемане сграда по сграда, да се направи оценка кои от съществуващите жилища отговарят на минимални изисквания за сигурност, конструктивна устойчивост и т.н., за да бъдат те узаконени. Тези, които не отговарят на никакви изисквания, трябва да бъдат премахнати, а на хората да се осигури възможност за настаняване, при условие, че това е единственото им жилище. Според Бенов, незаконните жилища в страната са стотици хиляди.

Директорът на „Хабитат” даде пример с кюстендилския квартал „Изток”, където общината е разработила Подробен устройствен план (ПУП), Общинският съвет го е приел. Този ПУП дава законова възможност на общината да обезпечи квартала с инфраструктура и базови услуги. Идеята на общината е сградите, които ще останат, да бъдат узаконени.

Проучване на организацията в ромския квартал “Надежда” в Сливен от миналата година показва, че документи за собственост в квартала имат едва 12,8 на сто от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата нямат никакъв документ. През последната година обаче, е отчетена тенденция младите хора да търсят жилище извън квартала, като купуват имоти в съседни квартали в града. Забелязва се още, че хора, които работят в чужбина и строят нови жилища, го правят по напълно законен начин.

На въпрос на БТА как трябва да се процедира в случай, като този в новозагорския квартал „Шести“, при който къщите са построени върху магистрален водопровод и отстраняването на аварии е възпрепятствано от тях, Минчо Бенов отговори, че такива жилища трябва да бъдат премахвани. Той уточни, че на хората трябва да се осигури подслон, ако това са единствените им жилища. Той отново даде пример с проблем в Кюстендил, където подобни къщи са построени върху трасето на газопровод.

Помолен да коментира как ще се отрази здравната криза, свързана с пандемията и нарастващата инфлация, провокирана от военния конфликт в Украйна, на жилищните проблеми на уязвимите групи, Минчо Бенов прогнозира, че вероятно ще се отрази в негативен план. Те ще бъдат най-бързо и силно засегнатите, посочи той. Възможностите им за адекватна реакция са сведени до минимум, каза Бенов и допълни, че от „Хабитат“ от 2014 година до 2021 година са предоставяли безлихвени заеми за жилищни подобрения на такива общности от цялата страна за около 15 милиона лева. До март 2020 година възвращаемостта на заемите беше над 97 процента, а от началото на пандемията процентът на обслужване спадна бързо с 11 процента, каза той.

Директорът на „Хабитат България“ е оптимист по отношение на справянето на правителството с тези проблеми, като добави, че вижда амбиция за търсенето на решения. „Има голямо разбиране в лицето на настоящия вицепремиер Калина Константинова“, каза Минчо Бенов. Препоръките на организацията са свързани с приемането на дългосрочна и устойчива политика, която предвижда конкретни източници на финансиране на дейностите, свързани с подобряването на жилищните условия.”

В днешната конференция “Хабитат България” цели да насочи общественото внимание към общинските жилищни политики и практики и по-специално към въпросите свързани с общинския жилищен фонд и неговото превръщане в социален жилищен фонд, подкрепен от държавата. По време на събитието ще бъдат дискутирани и проблемите на жилищата с неустановен статут, както и необходимостта от национална стратегия и нормативна уредба в подкрепа на подобряването на жилищните условия на населението. За участие са поканени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика, посочват от организацията. /РИ/

Научете повече тук: Необитаемите жилища да се използват за настаняване на хора с жилищни нужди предлагат от „Хабитат България”