Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво

Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво