Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027, версия юни 2022 г

Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027, версия юни 2022 г