„Трябва ли да се промени Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, така че домакинствата да станат произв

„Трябва ли да се промени Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, така че домакинствата да станат произв