Енергия от покрива – анализ на правната рамка относно процедурите, свързани с проектирането и експлоатацията на фотоволтаични инсталаци

Енергия от покрива - анализ на правната рамка относно процедурите, свързани с проектирането и експлоатацията на фотоволтаични инсталаци