Необходими ли са промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката

Необходими ли са промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката