Социалният фонд за климата за по-справедлив енергиен преход

Социалният фонд за климата за по-справедлив енергиен преход