Становище по Проект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Становище по Проект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост