Oтворено писмо на Европейския алианс за пестене на енергия “Енергийната ефективност на първо място”

Новини

На 20-ти октомври Хабитат България, заедно с Центъра за енергийна ефективност “ЕнЕфект”, Общинската мрежа за енергийна ефективност “ЕкоЕнергия” и още над 20 организации, се присъедини към отворено писмо на Европейския алианс за пестене на енергия (EU-ASE), адресирано до преговарящите от ЕС, отговорни за преразглеждането на Директивата за енергийна ефективност.

Целта е “Енергийната ефективност на първо място” да се превърне във водещ принцип, който да бъде приложен в политическите, инвестиционни и строителни процеси, свързани с устойчивата енергия на местно, национално и европейско равнище.

Можете да се запознаете с пълния текст тук:
Think Efficiency First to address the energy and climate crisis