Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027

Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027