Становище по НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г., за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към р

Становище по НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г., за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към р