Семинар за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата и дискусия “Да бъдем енергийно активни”

Семинар за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата и дискусия “Да бъдем енергийно активни”