Доклад: Общинските жилища у нас са в лошо състояние, “Директно”, Bulgaria ON AIR

Видео

Нуждаещите се чакат с години, показва проучване на МРРБ и “Хабитат България”. Темата се коментира в предаването “Директно” от директора на “Хабитат България” Минчо Бенов.

Броят на общинските жилища в страната е 32 225 или 0,8% от националния жилищен фонд, 82 240 души или 1,2% от населението са настанените в тях. Само 899 пък са социалните жилища, разположение на територията на 25 общини и реализирани по Оперативна програма “Регионално развитие”. На този фон общинските имоти са в лошо състояние, а българските общини не получават държавна подкрепа за поддържане на услугата социално жилищно настаняване, като услуга от общ икономически интерес. Това показват данните от съвместно проучване на Министерството на регионалното развитие и “Хабитат България”.

У нас няма и актуална и ефективна национална жилищна стратегия, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване.

97% от общинските жилища в страната са заети, като в 130 общини чакащите за настаняване наброяват 10 085. Срокът за настаняване в 77% от общините е до 5 години, като при Столична община и още шест общини той е безсрочен. 75% от общините предоставят възможността за многократно удължаване на срока за настаняване. Средната наемна цена е 0,98 лв./м2.

Според анкетираните граждани състоянието на наетите общинските жилища е било отлично само в 14% от тях. Почти 50% са били в лошо състояние, 9% негодни за обитаване и 33% с необходимост от козметичен ремонт.

Вижте целия разговор във видеото:

Източник Bulgaria ON AIR: Доклад: Общинските жилища у нас са в лошо състояние