За четвърта поредна година се проведе Национален ден на обновяването

Видео

Събитието бе организирано от сдружението „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), което обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“.

Домакин на събитието беше Камара на строителите в България (КСБ), която е от активните членове на „Да обновим България“. То се проведе на 19.10.2023 г. в хибриден формат – от 10.00 ч. в зала 1.5 на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ №6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Денят на обновяването бе открит от инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria. Най-напред той предложи да се изслушат видео обръщенията от Брюксел и след това даде думата на присъстващите гости.
Снимка: вестник Строител

Събитието започна с видеообръщение от Кадри Симсон – европейски комисар по въпросите на енергетиката, която подчерта, че днес, благодарение на новите строителни методи, материали и продукти, новите сгради консумират по-малко от половината енергия в сравнение със сградите, построени преди първата Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Но това са нови сгради, които не представляват сградния фонд на ЕС. 85% от сегашните жилищни сгради са построени преди 2010 г. и делът им ще останае такъв до 2050 г. 75% от тях са с лоши енергийни характеристики. Ако искаме да постигнем целите си, трябва да работим върху съществуващите сгради. Комисар Симсон, допълни че се нуждаем от стабилни разпоредби в най-важните области, особено по отношение на минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS), постепенното премахване на отоплителните котли на изкопаеми горива и стандартите за нулеви емисии при ново строителство.

Последва видеообръщение от Адриан Джойс – Директор на Renovate Europe Campaign.
Г-н Джойс започна с думите, че енергийното обновяване е трудна тема, но тя е изключително важна за нашата икономика, за хората и за индустрията. Г-н Джойс наблегна и върху това, че въвеждането на MEPS ще означава, че ще има етапи по пътя на обновяването, а разработването на тези етапи ще бъде основна задача на всяко министерство от държавите-членки на ЕС, след като EPBD (ДЕХС – директивата за енергийните характеристики на сградите) бъде приета на европейско равнище. Според директора на Renovate Europe Campaign спирането на 100% грантово финансиране при обновяванията е стъпка напред за страната ни и е много важно да привлечем частно финансиране, което да се присъедини към публичното, за да осигурим достатъчно средства за предстоящата вълна на обновяване.

Искра Михайлова – депутат от ЕП също се включи с видеообръщение.
Според г-жа Михайлова обновяването на сградния фонд в ЕС е процес, който намира отражение и приложни допирни точки в цялата политика за климатична неутралност. Обновяването на сградния фонд намира отражение в много от законодателните промени – от променената директива за енергийна ефективност, директивата за енергийните характеристики на сградите, през директивата за пазара на строителните материали, до Социалния фонд за климата. Евродепутатът, сподели и че предстои страните членки на ЕС да актуализират своите национални планове за енергетиката и климата, да интегрират новото законодателство и да изпълнят целите си по Зеления пакт.

На живо от летището в Страсбург се включи и Радан Кънев – депутат от ЕП.
Г-н Кънев също коментира тристранните преговори по EPBD. Според евродепутатът след промените директивата ще бъде с много по-слаба амбиция в сравнение с първоначалното предложение от Европейската комисия и Европейския парламент. Резултатът от преговорите е много силен натиск от националните правителства, които искат да запазят основните параметри на това законодателство в свои ръце. По този начин директивата се превръща в широка рамка, в която националният закон ще определя кои сгради са с най-ниски енергийни характеристики и кой тип сгради в дадена държава да бъдат обновени и какви да бъдат енергийните стандарти. Това означава, че отговорността върху правителството и законодателя във всяка отделна държава става огромна.

Последва изказване и от Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Г-жа Бонева, сподели че в България предстои „квантов скок“ при обновяването на сградния фонд. За него се говори отдавна, но още не е осъществен. За да стане това възможно, е нужен мащаб, който не може да бъде осигурен при сега съществуващото 100 процента безвъзмездно финансиране. По думите на заместик-министъра има обективни пречки пред разгръщането на мащаба и той се вижда в подадените повече от 3 хиляди проектни предложения за обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност от над 4 млрд. лева, при заделен ресурс от 1 млрд. лева. Според г-жа Бонева промяната на модела за цялостно поемане на разходите по проекти за жилищно и сградно обновяване не означава цялостно изтегляне на публичните средства в този процес. Безвъзмездната подкрепа ще остане част от подкрепата и това се вижда както на национално, така и на европейско ниво.

В залата бе и Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
Г-н Алексиев отбеляза, че пазарът на енергийно ефективни услуги в България не е развит и непазарните грантови схеми продължават да забавят това развитие. От друга страна, има все повече предизвикателства, във връзка с повишаването на изискванията във всички посоки на енергийната ефективност (ЕЕ). Това прави нормативната уредба в областта на ЕЕ и възобновяемите източници изключително динамична. Във връзка с това, през следващите няколко години от критично значение ще бъде да се тестват и развият моделите за услуги на едно гише (One stop shops), за да помогнат собствениците на сгради да се ориентират в нормативната уредба, касаеща енергийно ефективното обновяване и в сложните процеси, свързани с администрирането и организацията на процеса.

Събитието съдържаше три тематични панела и последващи дискусии. Програма ReDay 2023

Модератор на първия панел бе инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria.
Той направи кратка презентация на актуалното състояние на ЕЕ обновяване в България и непосредствените проблеми, които предстоят за решаване. Инж. Николов представи и най-новите момент и от изменената EED (Директивата за енергийна ефективност) и от съгласуваните тристранни преговори по EPBD (ДЕХС) от 16.10.

Модератор на втория панел беше Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.
Той сподели резултати от проучване за състоянието на професионалното образование, и по-специално на подготовката на необходимия човешки ресурс за ускорено сградно обновяване в България, като предложи и пътна карта за повишаване на квалификацията.

Модератор на третия панел бе Цвета Наньова, заместник – председател на УС на БГФМА
Тя наблегна на нормативните и организационните предизвикателства пред енергийно-ефективното обновяване. Засегна и важната роля на центровете за комплексно обслужване и обслужване на едно гише (One stop shops) за ускоряване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд.

Видеозапис от събитието може да гледате тук:

Част първа:

Част втора: