Становище по Проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност

Становище по Проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност