Становище за актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия

Становище за актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия