2. Теодора Пенева Социалният фонд за климата и ролята му за преодоляване на енергийната бедност

2. Теодора Пенева Социалният фонд за климата и ролята му за преодоляване на енергийната бедност