7 Консумация на енергия от домакинствата в Европейския съюз 2019