• Осигуряване на социално справедлив достъп до енергийно обновяване на жилищата.
  • Изложба “Портрети на надеждата”. Build Solid Ground. Със силата на изкуството искаме да покажем, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си.
  • До 2030 г. трима от всеки пет души в света ще живеят в градове.
  • Можем да осигурим адекватни, безопасни и достъпни жилища, като провеждаме устойчиви жилищни политики.
  • Можем да обновим бедните квартали, като гарантираме достойни условия на живот на всички.
  • Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми в други сфери на живота, като здравеопазване, образование, заетост.
  • Бъдете промяната, ако вярвате, че всеки човек заслужава да има достоен дом.
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ
Подкрепете ни! Нека заедно помогнем на повече хора!
* задължително
ProCredit Bank / Титуляр: Хабитат фор Хюменити България
IBAN: BG34PRCB92301045432414
BIC: PRCBBGSF

Последни новини
РАЗГЛЕДАЙ ВСИЧКИ

  • Снимка: WWF Да ползваме биомаса, без да изсичаме горите 03.12.2021 - Преходът към нисковъглеродна икономика може да се реализира по устойчив начин. Хабитат България се присъединява към експертите на WWF България, като започва съвместна работа по нов проект, гарантиращ устойчивото оползотворяване на биомаса без допълнителни рискове от изсичане на повече гори. С този проект WWF прави стъпка напред в дейността си, посветена на борбата с климатичните […]
  • Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен 29.11.2021 - Необходимо е да се разработи рамка на националната жилищна политика, която да насочи и подпомогне усилията на местните власти за провеждане на съвременни и адекватни жилищни решения. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания национални жилищни политики, Хабитат България изготви препоръки към общинските политики, практики и нормативни документи […]
  • Европейският жилищен форум поставя фокус върху бъдещето на достъпните и устойчиви жилища 16.11.2021 - Братислава, Словакия (16-19 ноември 2021 г.) – Непосредствено след провеждането на Конференцията на ООН по изменение на климата (COP 26) в Глазгоу и на фона на все по-влошаващите се условия в икономическата и здравна сфери, породени от пика на четвъртата COVID вълна в Европа, близо 1000 човека участват във виртуалния Европейски жилищен форум, чийто фокус е […]