• Осигуряване на социално справедлив достъп до енергийно обновяване на жилищата.
  • Изложба “Портрети на надеждата”. Build Solid Ground. Със силата на изкуството искаме да покажем, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си.
  • До 2030 г. трима от всеки пет души в света ще живеят в градове.
  • Можем да осигурим адекватни, безопасни и достъпни жилища, като провеждаме устойчиви жилищни политики.
  • Можем да обновим бедните квартали, като гарантираме достойни условия на живот на всички.
  • Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми в други сфери на живота, като здравеопазване, образование, заетост.
  • Бъдете промяната, ако вярвате, че всеки човек заслужава да има достоен дом.
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ
Подкрепете ни! Нека заедно помогнем на повече хора!
* задължително
ProCredit Bank / Титуляр: Хабитат фор Хюменити България
IBAN: BG34PRCB92301045432414
BIC: PRCBBGSF

Последни новини
РАЗГЛЕДАЙ ВСИЧКИ

  • Дебат “Справедлив преход: към климатична неутралност – енергия, сгради, транспорт” 19.09.2023 - На 19 септември в Дома на Европа се проведе дебат на тема „Справедлив преход към климатична неутралност – енергия, сгради и транспорт“, организиран от WWF България и БНР – Радио София. В него се включиха представители на Хабитат България, Център за изследване на демокрацията, Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Грийнпийс България, Център за […]
  • МРРБ изготви и разпространи до всички общини указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд 22.08.2023 - В рамките на съвместния проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения”, Хабитат България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството проведоха проучване на състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в България. Резултатите от проучването бяха изнесени и анализирани в доклад, важна част от […]
  • Обсъжда се как да се гарантира траен фонд в подкрепа на сградното обновяване 13.07.2023 - Най-спешната задача е осигуряването на финансов ресурс за 20% съфинансиране от страна на собствениците на многофамилни жилищни сгради. Представители на Коалицията RENOVATE BULGARIA се срещнаха със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, за да обсъдят изпълнението и бъдещото развитие на програмите за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Конкретният повод бе току-що приключилото […]