“Домът е където е сърцето – когато си далеч, когато ти се наложи да напуснеш дома си, когато нямаш дом – тогава трябва да пазиш винаги топлината в себе си. Защото там си ти, там е домът ти.”

Артист: Албена Цонева – Albena Limoni

Всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си. Това е основно човешко право, регламентирано в член 25 на Всеобщата декларация за правата на човека, приета от ООН.

“Представите за дом са различни, затова исках да илюстрирам усещането, което ще накара повече хора да се припознаят. Със сигурност домът е мястото, където се срещаме с детето в нас и го караме да се чувства защитено, щастливо и сито. Неминуемо се сещаме за игрите и по-конкретно – за тази на гоненица. В нея имаше един начин, по който успявахме да си издействаме пауза и да се защитим — правехме “къща” с двете длани, имитирайки покрив. Интересно е как личната неприкосновеност е проникнала в детската игра, повтаряйки основната ценност на домовете ни. И е жалко, че има толкова много хора по света, за които домът е място на страх и несигурност. Защото чувството, че сме сигурни и защитени, трябва да бъде с нас, където и да живеем.”

Артист: Илиан Илиев

Милиони хора живеят всеки ден в страх от загуба на дома си. 75% от хората в света нямат подходяща документация за жилищата или земята, на която живеят.

“Това, което най-много ме докосна, е половото неравенство и трудностите да имаш къща, ако си жена. Главната героиня в илюстрацията носи тениска с думи, които са свързани с нейната съдба и със смисъла на нейната битка: home, safe, equality, future. Нарисувала съм силуета на един град в далечината, като място, към което тя се е отправила и където ще намери всички неща, в които вярва и преследва.”

Артист: Деси Баева

Законите или обичаите в повече от половината страни по света, ограничават достъпа до собственост на земя за жени. Премахването на това ограничение има ключово значение за елиминиране на крайната бедност.

“Исках да покажа идеята за дълъг и тежък път и колко ти е хубаво като се прибираш вкъщи, как това е най-хубавото място за теб. Но в същото време тази къща е летяща, като да не е твоя, като да е само мечта.”

Артист: Борислава Караджова – Borislava Madeit

С регламентирането на право на достъп до земя за жилищни нужди, хората ще живеят без страх от изселване и ще инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

“Всеки човек е различен, всеки народ е различен и всеки дом трябва да бъде личен. Исках Човекът – къща да прилича едновременно на нещо по-голямо, на планина, на Земята дори.”

Артист: Албена Цонева – Albena Limoni

Повече от половината хора по света живеят в градски райони. До 2050 г. се очаква градското население да се удвои с още 2,5 милиарда души. Градовете ще продължат да растат, защото хората търсят работа, стабилност и перспективи за по-добър живот в тях. Дали урбанизацията ще реши или увеличи проблемите на хората в градовете зависи от нас.

“Вярвам, че светът днес повече от всякога се нуждае да отключи в себе си качествата, които винаги е носел: съпричастност, грижовност, нежност и съзидателност. Домът за мен е образ на жена, въплъщаваща в себе си образа на майка и приятел. Докато създавах тази илюстрация, феминизирах образа и на държавата и институциите в нея, като израз на надежда.”

Артист: Даниела Янкова

Градовете могат да бъдат източник както на предизвикателства, така и на решения. Ако е добре планирана и управлявана, урбанизацията може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие.

“Докато мислех по задачата, най-ясно в главата ми звучеше въпросът за отговорността на държавата. Да не се осигуряват достатъчно жилища по програмите и да се бездейства, когато цели семейства живеят без електричество или течаща вода, е отношение на ръба на игра на случайност. Когато от другата страна стои това да сме бездомни, или да живеем в условия, които застрашават здравето ни, не би трябвало да разчитаме на шанса като политика.”

Артист: Севда Семер

Хората се местят в градовете, за да намират работа, така един от всеки седем души в света живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура.

“Изобразих земята, чиито облаци и дъждове споделяме. Слях образа й с държавата, затворила тия земи в граници; политическата система, която следва да закриля бездомните сред нас, осигурявайки им уютни жилища и надежди за развитие.”

Артист: Деница Бояджиева

Можем да противодействаме на изселванията, като улесним придобиването на права върху земята. Можем да обновим бедните квартали, като гарантираме достойни условия на живот на всички. Можем да осигурим адекватни, безопасни и достъпни жилища, като провеждаме устойчиви жилищни политики.

“Мислех си колко е тъжно да не можеш да имаш нещо толкова просто, като дом. Което го приемаш като даденост, когато винаги ти е било хубаво. И как не осъзнаваш като малък, че отсрещният апартамент дори не прилича на твоя. И човекът там няма това, което имаш ти.”

Артист: Борислава Караджова – Borislava Madeit

До 2030 г. се очаква населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души. Обновяването на бедните квартали означава всеки да има достъп до достойни жилищни условия.

“Беше ми трудно да измисля идея, която да не показва визуалните предразсъдъци, които имаме за гетата, счупените прозорци и прочее, но все пак исках да покажа нещо от несигурността, безизходицата, абсурдната ситуация на разделение. Хрумна ми този образ за къщата-картонена кутия, която може да се разпадне при първия полъх на вятъра или силен дъжд.“

Артист: Севда Семер

Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите в кварталите и е необходимо държавата и общините да отделят ресурси за решаването на тези проблеми.

“Беше ми трудно да измисля идея, която да не показва визуалните предразсъдъци, които имаме за гетата, счупените прозорци и прочее, но все пак исках да покажа нещо от несигурността, безизходицата, абсурдната ситуация на разделение. Хрумна ми този образ за къщата-картонена кутия, която може да се разпадне при първия полъх на вятъра или силен дъжд.”

Артист: Севда Семер

Урбанизацията налага осигуряване на адекватни права и технологии, като първи стъпки за подобряване на градската среда. Подобряване на условията на живот в гетата означава подобряване на условията на живот в неформалните селища по отговорен начин, осигуряване на достъп до базови санитарни условия, и достойно жилище в краткосрочен и дългосрочен план.


“Вдъхнови ме желанието на хората зад проекта илюстрацията да не е фокусирана единствено върху проблема – човеци, живеещи в крайни лишения, в тъжни подобия на домове, в страх и безизходица. А да бъде ведра, като усмивката, която всеки от нас може да има. И да постави тези хора, там където имат човешкото право да бъдат – в защитеното уединение на собствения дом.”

Артист: Деница Бояджиева

Днес в Европа младите хора не могат да си позволят да наемат жилище в големите градове; все повече нараства броят на семействата, които не могат да си позволят отопление и климатизация.

“Идеята е, чрез контраста между вън и вътре, да се демонстрира изконното спокойствие, защита, тишина и ред, която носи домът и че достъпът до това трябва да е човешко право на всеки.”

Артист: Розалина Буркова

Предизвикателствата от бързо разрастващата се пандемия COVID-19, са още една неотложна причина да се гарантира, че хората имат право на достойни жилища, за да защитят своето здраве и това на семействата си.

“За мен това, което прави сградата дом не са покривът и четирите стени под него, а какво се случва в пространството между тях – било то спокоен сън или полет на въображението сред мечтано бъдеще.”

Аrtist: Теодор Георгиев

Днес хората са принудени да стоят в дома си, за да се предпазят от коронавирус, затова в настоящата пандемия адекватните жилищни условия са въпрос на оцеляване. Домът сега е по-важен от всякога и Европейският съюз трябва да играе роля в това.

“На фона на всичко, което не е наред, исках да нарисувам потенциала, какво е възможно – как биха изглеждали нещата, ако всичко е чудесно. Започнах с желанието да изобразя уют и спокойствие у дома – дали ще е садене на цветя в градината, щастливо очакване на детето с покупките, или двойка по пантофи…”

Артист: Елица Сърбинова

Растежът на населението в градовете превишава темпа, в който градовете могат да отговорят на нуждата от жилища. През 2019 година в България делът на младите хора на възраст 25 - 34 години, които живеят с родителите си, е близо 50%.

“Да градиш дом е едно от най-важните, трудни, но и удовлетворяващи неща на този свят. Като да засадиш и да поддържаш градина – отнема време, усилие и любов, но в един момент си обгърнат от избуяла красота и уют.”

Артист: Борислава Караджова – Borislava Madeit

Ако е добре планирана и управлявана, урбанизацията може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие. На сградите се дължат 40% от потреблението на енергия и 36% от замърсяването на въздуха с емисии на CO2 в ЕС. Целта на Европа е да постигане 55% намаляване на парниковите газове към 2030 г.

“Домът е като дърво. Закриля, дава въздух, живот. Но трябва и да се грижиш и да го поливаш.”

Артист: Мила Лозанова

За глобалните проблеми, свързани с урбанизацията, има глобални политики. Новият Дневен ред 2030 на ООН формулира 17 глобални цели за устойчиво развитие, включително Цел 11: Устойчиви градове и общности.

“Нарисувах хора, които образуват къща. Благодарение на това, че са заедно и буквално се подкрепят, те създават, устояват и успяват да запазят своя дом.”

Артист: Михаела Караджова– Stalkersince1993

Европейците могат да допринесат за предприемане на действия за жилищно настаняване и право на достъп до земя за жилищни нужди на хората по света.

“Това е домът, от чийто покрив изследваш звездите; домът, в чиято градина потъваш с часове; домът, чийто въздух изпълваш с уханията на гозбата си; домът зад чиито пердета споделяш целувки; домът, който често не можеш да имаш без силните ръце на грижовната общност.”

Артист: Деница Бояджиева

Това всеки човек да има достоен дом зависи от действията на всеки един от нас. През 2019 г., повече от 1.4 милиона доброволци на Habitat for Humanity помогнаха за изграждането, застъпването и повишаването на осведомеността на глобалната нужда от подслон.

“Така си представям съседството – комуникиращо и сплотено. Мисля че това единство гради не само дом, а и един по-добър и розов свят.”

Артист: Михаела Караджова– Stalkersince1993

До 2030 година всеки 3 от 5 души по света ще живее в градовете. Подкрепете Build Solid Ground, глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права. www.buildsolidground.bg

Подкрепете Build Solid Ground, глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права.
www.buildsolidground.bg
      null


Тази изложба е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието й не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Единствено Хабитат България носи отговорност за изразените в нея мнения и поместената информация.