Социално предприятие

През ноември 2011 г., с цел провеждане на научно-изследователска и развойна дейност, Хабитат България създаде целево търговско дружество „Хабитат Сошъл Бизнес Солюшънс” ЕООД, гр. София, еднолична собственост на фондацията.

Екипа на Хабитат Сошъл Бизнес Солюшънс – университетски преподаватели и експерти в областта на управлението на отпадъци, нетъкания текстил, строителните материали и изолации и енергийна ефективност, реализираха в периода март 2013 г. – октомври 2015 г. проект “Топлоизолационни материали от текстилни отпадъци – разработване на иновативен продукт и технология за неговото производство”, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика. Проектът приключи успешно през октомври 2015 г.

За изобретения топлоизолационен продукт дружеството бе отличено от Съюза на изобретателите в България с голямата награда „Изобретение на 2015 г.“ по време на шестото Национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации“ ИТИ 2015 г. Подадени бяха документи за патент към Българското патентно ведомство и в края на 2018 г. дружеството получи Патент за изобретение Р.№ 66775В1 за нетъкан текстилен топлоизолационен продукт.

Хабитат България кандидатства и спечели финансиране на проект за изграждане на предприятие за производство на топлоизолационния продукт и работи по неговата реализация.

Повече информация на: http://habitatsbs.com