Новини

 • Снимка: WWF Да ползваме биомаса, без да изсичаме горите 03.12.2021 - Преходът към нисковъглеродна икономика може да се реализира по устойчив начин. Хабитат България се присъединява към експертите на WWF България, като започва съвместна работа по нов проект, гарантиращ устойчивото оползотворяване на биомаса без допълнителни рискове от изсичане на повече гори. С този проект WWF прави стъпка напред в дейността си, посветена на борбата с климатичните […]
 • Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен 29.11.2021 - Необходимо е да се разработи рамка на националната жилищна политика, която да насочи и подпомогне усилията на местните власти за провеждане на съвременни и адекватни жилищни решения. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания национални жилищни политики, Хабитат България изготви препоръки към общинските политики, практики и нормативни документи […]
 • Европейският жилищен форум поставя фокус върху бъдещето на достъпните и устойчиви жилища 16.11.2021 - Братислава, Словакия (16-19 ноември 2021 г.) – Непосредствено след провеждането на Конференцията на ООН по изменение на климата (COP 26) в Глазгоу и на фона на все по-влошаващите се условия в икономическата и здравна сфери, породени от пика на четвъртата COVID вълна в Европа, близо 1000 човека участват във виртуалния Европейски жилищен форум, чийто фокус е […]
 • Достъп до приобщави и устойчиви жилища е призивът на Habitat for Humanity на конференцията по изменението на климата COP26 02.11.2021 - ГЛАЗГОУ (1 ноември 2021 г.) — Habitat for Humanity International призовава световените лидери и делегати, участници в 26-ата конференция на ООН по изменението на климата в Глазгоу, да гарантират, че поставените цели за намаляване на въглеродните емисии няма да доведат до повишаване цените на жилищата, като същевременно усилията в борбата с изменението на климата ще помогнат на […]
 • Хабитат България изготви пакет от препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Търговище 21.10.2021 - Създаването на механизми за използване на необитаваните жилища с цел отдаване под наем като социални жилища е една от препоръките, насочени към разрешаването на проблемите, свързани с недостига на общински жилища. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания национални жилищни политики, Хабитат България изготви пакет от препоръки към […]
 • Индексът EDEPI поставя България в категорията на екстремна енергийна бедност в ЕС 27.09.2021 - В периода юли 2020 г. – юни 2021 г., Хабитат България изпълни застъпнически проект за осигуряване на механизми за достъп и участие на уязвими групи от обществото в процеса на енергийно обновяване на жилищата, финансиран от Европейската климатична фондация. Насочени бяха усилия към приемане на Дългосрочна стратегия за енергийно обновяване на жилищния и нежилищен сграден […]
 • Становище по процедура „Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество“ 13.08.2021 - Хабитат България, съвместно с Български център за нестопанско право, Форум Гражданско участие и Антикорупционен фонд, внесе становище до Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“, по повод процедура за финансиране на дейности на Икономическия и социален съвет (ИСС) – „Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество“, включена […]
 • Декларация по проект 9а “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд„ от Националния план за възстановяване и устойчивост 29.07.2021 - Хабитат България заедно с 12 неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти участва в изготвянето на декларация по проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). На 28.07.2021 г., декларацията, която включва 12 препоръки бе предложена на вниманието на всички парламентарни групи и отговорни представители […]
 • Социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ 19.07.2021 - В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г., Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на тема „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“. Общо 800 домакинства бяха анкетирани, от които 310 в кв. „Надежда“ – гр. Сливен, 140 в с. Тополчане – община Сливен, […]
 • Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Търговище полагат усилия за подобряване на жилищните си условия 15.06.2021 - На 15.06.2021 г., Хабитат България организира кръгла маса с участието на представители на Община Търговище и други заинтересовани страни, на която представи резултатите от проведеното социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в Община Търговище“. Цел на дискусията бе ангажирането и активното участие от страна на публичните власти […]
 • Болшинството от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Сливен имат желание да узаконят жилищата си 11.06.2021 - На 11.06.2021 г., Хабитат България организира кръгла маса с участието на представители на Община Сливен и други заинтересовани страни, на която представи резултатите от проведеното социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в Община Сливен“. Цел на дискусията бе ангажирането и активното участие от страна на публичните власти […]
 • Становище по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 23.04.2021 - Хабитат България подготви становище по проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, версия 13.04.2021 г. Отбелязваме своето удовлетворение от проведения процес на консултации със заинтересованата общественост по проекта на Стратегията. Значителна част от препоръките, които бяха направени от различни организации, включително и от Хабитат България намериха своето […]
 • Декларация по проект “Енергийна ефективност в сградния фонд” от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България 21.04.2021 - Хабитат България заедно с други неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти участва в изготвянето на Декларация, предлагаща промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост. Значителният финансов ресурс, който е насочен към програмите за обновяване на съществуващите сгради, очаквано привлича вниманието на политически и бизнес интереси в последните дни […]
 • Становище по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. 19.04.2021 - Хабитат България подготви становище по Третата версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г. Освен отразените до момента предложения и коментари на организацията в представената за обществени консултации Трета версия на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., в подготвеното становище Хабитат България включва седем допълнителни предложения във връзка с подобряването на жилищните […]
 • Хабитат България изпълни успешно 6-годишна програма за подобряване жилищните условия на семейства с ниски доходи 16.02.2021 - През последните 6 години Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на общностна подкрепа включваща: • предоставяне на микрофинансиране за подобряване на жилището на семейства с ниски доходи; • повишаване капацитета на местната общност чрез обучения за жизнени умения; • осигуряване на допълнителни социални и общностни услуги чрез схема за грантово финансиране на малки […]
 • ІV Национален жилищен форум „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“ 27.01.2021 - С проведения през 2019 г. трети Национален жилищен форум, Хабитат България постави силен фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали. Тази година организацията надгражда тази проблематика, като организира ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане […]
 • ЕП: Достъпът до подходящо жилище следва да бъде основно европейско право 21.01.2021 - • Подходящи жилища, които да включват висококачествена питейна вода и канализация • Призив за общоевропейска цел за слагане на край на бездомността до 2030 г. • Разходите за жилище трябва да бъдат достъпни по закон Евродепутатите призовават ЕС да признае достъпа до достойни жилища на достъпни цени като приложимо основно право на човека и да […]
 • Покана за ІV Национален жилищен форум 18.01.2021 - Хабитат България организира ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“. Събитието ще се проведе на 27-ми януари 2021 г., от 10:00 до 16:00 ч., чрез онлайн платформата ZOOM. Форумът е безплатен и с предварителна регистрация на следния линк: https://bit.ly/3bQA9Hy Дистанционната […]
 • Проучване за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Сливен и Община Търговище 21.12.2020 - През последните няколко месеца Хабитат България / Фондация „Подслон за човечеството“ проведе детайлно социологическо проучване на жилищната ситуация в два региона на страната – Сливен и Търговище. Проучването се състоя на няколко етапа: направено бе анкетиране в 800 домакинства в квартали и села с предимно ромско население, във всеки от двата града бяха проведени бяха […]
 • Kоалиция Right to Energy 17.12.2020 - На 10.12.2020 г. Хабитат България беше приета за пълноправен член на европейската коалиция Right to Energy. Коалицията обединява профсъюзи, групи за борба с бедността, организации, предоставящи социални жилища, нестопански и здравни организации, организации за опазване на околната среда и енергийни кооперативи от цяла Европа. Коалиция Right to Energy работи за елиминиране на енергийната бедност на […]
 • Становище по Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 09.12.2020 - Хабитат България подготви становище по проекта на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030. Основен акцент в него е преодоляване на жилищната бедност в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие, поставени с Дневен ред 2030 на ООН „Да преобразим света“ – Глобална цел 1 „Изкореняване на бедността във всичките […]
 • Становище по Плана за възстановяване и устойчивост на България 19.11.2020 - ОТНОСНО: Становище по обявения за обществени консултации План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, в частта му касаеща СТЪЛБ 2: ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ, Област на политика: Кръгова и нисковъглеродна икономика, публикуван на 30.10.2020 г., на портала на Министерски съвет за обществени консултации и във връзка с обществено обсъждане инициирано от МРРБ и проведено на 13.11.2020 […]
 • Анкетирането за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Сливен стартира 20.08.2020 - След като през юли започнахме работа на терен в гр. Търговище, дадохме начало и на проучването в Община Сливен. Община Сливен е втората локация, където Хабитат България ще проведе представително социологическо проучване за жилищните условия на територията на общината, въз основа на което ще се изготвят препоръки за подобряване на местните практики и политики, свързани […]
 • Становище по Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд 10.08.2020 - ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации на 10.07.2020г., проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021 – 2050г. На портала за обществени консултации на Министерски съвет бе публикуван проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050г. […]
 • Започна анкетиране за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Търговище 20.07.2020 - Община Търговище е една от двете локации, където Хабитат България ще проведе представително социологическо проучване за жилищните условия на територията на общината, въз основа на което ще се изготвят препоръки за подобряване на местните практики и политики, свързани с жилищните условия на местното население и по-специално на бедните квартали. На 18 юли в гр. Търговище […]
 • ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА И ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Призови ЕС да намери решение за глобалната жилищна криза. #home4all 06.07.2020 - До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия. Предизвикателствата от бързо разрастващата се пандемия COVID-19, са още една неотложна причина да се гарантира, че хората имат право на достойни жилища, за да защитят своето здраве и това на семействата си. Днес в Европа младите хора не могат да […]
 • Хабитат България стартира ново партньорство с Европейска климатична фондация 01.07.2020 - Европейската климатична фондация ще подкрепи застъпническите дейности на Хабитат България в областта на жилищната енергийна ефективност и дефинирането на понятието „Енергийна бедност“. Хабитат България ще работи активно за приемане на Дългосрочна стратегия за обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд 2021-2050, за дефиниране на параметри и съдържание на понятието „Енергийна бедност“, както и за подновяване […]
 • Проект : „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ 01.04.2020 - София, 24-ти октомври 2019 г. Фондация „Подслон за човечеството“ / Хабитат България стартира изпълнение на проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“. Проектът е подкрепен в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП. Продължителността на проекта е 24 месеца (до […]
 • Становище по изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България 30.03.2020 - ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.) Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria от стартиране на своята дейност през 2001 г., популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране съзнанието на […]
 • Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпи в още десет общини в България 29.11.2019 - В рамките на тригодишната кампания (2018 г. – 2020 г.), Хабитат България продължава своята успешна серия от срещи и доброволчески акции с общини и университети, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията, както и подобряването на градската среда. По време на работните срещи се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване […]
 • ІІІ Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“ 09.04.2019 - С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. Тази година организацията поставя фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, като организира трети Национален […]
 • Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва в България 10.09.2018 - Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. Хората масово се местят в тях, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се […]
 • Светът през 2030 г.: трима от всеки пет души живеят в градове, населението в гетата скача двойно, до 2 милиарда души 28.05.2018 - София, 28 – 29 май 2018 г. Хората масово се местят в градовете, за да намират работа, като растежът на населението превишава темпа, в който градовете могат да отговорят на нуждата от жилища. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без […]
 • Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството 12.10.2017 - Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и […]
 • Три години коалиция „Достоен дом“ в България 15.02.2017 - Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, организира работна среща и Общо събрание, по повод представянето на резултатите от три годишната й целенасочена работа в посока създаване на адекватна жилищна стратегическа и нормативна рамка в страната. Програмата на събитието бе структурирана в два панела: В първия панел взеха участие двама експерти […]