“Кварталът”, или животът на игра. „Денят започва“, БНТ, (ENG subs)

Video