12 Въвеждане на минимални стандарти за енергийните характеристики на старите сгради в ЕС