14 Енергийният етикет мотивира избора на потребителите