3 Вълната на саниране е най-ефективното решение за енергийната бедност