Енергийна ефективност

Документи


Проучване и оценка на дефинициите за енергийна бедност в Централна и Източна Европа
Автор: проф. д-р арх. Георги Георгиев, департамент „Архитектура” на Нов български университет
View more Прегледай


Проучване и оценка на механизми за подкрепа на участието на обитатели с ниски доходи в програми за енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради в Румъния, Словакия, Унгария и Полша
Автор: проф. д-р арх. Георги Георгиев, департамент „Архитектура” на Нов български университет
View more Прегледай