Моят дом НЕ е моята крепост

Програмата за подобряване на достъпността в домовете на деца и младежи с двигателни увреждания “Моят дом НЕ е моята крепост” предостави възможност на семейства на деца и младежи с увреждания да ремонтират жилищата си с цел да създадат по-добри условия на живот за децата си – да могат те да се движат по-свободно и да посрещат ежедневните си нужди по-независимо и с минимална помощ от страна на роднините им, а също и да се подпомогнат родителите в ежедневните им грижи за децата.

Бенефициентите имаха възможност да получат при много добри условия финансиране до 3 500 лв. като заем, който се изплаща разсрочено и на малки вноски без начисляване на лихва, а само с годишна инфлационна корекция и някои допълнителни такси. Заемите бяха администрирани от лицензирана микрокредитираща институция Микрофонд АД, като процедурата на кандидатстване бе значително улеснена и бърза.

Преустройствата, направени с помощта на тази микрофинансираща схема, бяха разнообразни и съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител, като например:

• Отстраняване на прагове, монтиране на помощни хватки;
• Преустройства в санитарните помещения;
• Инсталиране на контакти на достъпна височина;
• Разширяване на врати;
• Инсталиране на помощни съоръжения (рампи) в жилищните входове и др.

В рамките на 18 месеца в периода 2009 г. – 2010 г., от програмата се възползваха 20 семейства. Общата сума на отпуснатите заеми е 63 700 долара. Изпълнението на програмата бе финансирано от Habitat for Humanity International – Woman Build.