помощни хватки на стената, които позволяват на Ники да се придвижва самостоятелно