семейството на Мишо и Митко, които вече имат нова, удобна баня