стълбищна платформа за по-лесен достъп до апартамента на Добромир