Отчети

Годишни отчети


Годишен отчет за 2023 г. – View more Прегледай

Годишен отчет за 2022 г. – View more Прегледай

Годишен отчет за 2021 г. – View more Прегледай

Годишен отчет за 2020 г. – View more Прегледай

Годишен отчет за 2019 г. – View more Прегледай

Годишен отчет за 2018 г. – View more Прегледай


Одитирани финансови отчети


Година 2023

1 – Audited Financial Statements 2023 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2023 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2023 – View more Прегледай


Година 2022

1 – Audited Financial Statements 2022 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2022 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2022 – View more Прегледай


Година 2021

1 – Audited Financial Statements 2021 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2021 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2021 – View more Прегледай


Година 2020

1 – Audited Financial Statements 2020 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2020 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2020 – View more Прегледай


Година 2019

1 – Audited Financial Statements 2019 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2019 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2019 – View more Прегледай


Година 2018

1 – Audited Financial Statements 2018 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2018 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2018 – View more Прегледай


Година 2017

1 – Audited Financial Statements 2017 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2017 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2017 – View more Прегледай


Година 2016

1 – Audited Financial Statements 2016 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2016 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2016 – View more Прегледай


Година 2015

1 – Audited Financial Statements 2015 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2015 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2015 – View more Прегледай


Година 2014

1 – Audited Financial Statements 2014 – View more Прегледай

2 – Letter to the Management 2014 – View more Прегледай

3 – Report of the Independent Auditor 2014 – View more Прегледай