CODE HOUSING – общностно развитие и жилищна подкрепа за уязвими групи

През ноември, 2022 г. Хабитат България рестартира работа по утвърдената програма за подпомагане на общности и предоставяне на подкрепа за жилищни подобрения на семейства в нужда.

Програмата се състои от няколко компонента:
• предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения;
• подобряване на уменията на потребителите за справяне с житейски ситуации;
• допълнителна подкрепа за развитието и благоустройството в целевите общности чрез финансиране на малки местни инициативи.

Програмата получи финансиране от два източника – от Global Mission Fund на Habitat for Humanity International и от фондация Medicor. Дейностите се извършват на шест места  – в Търговище в партньорство с „Клуб на НСО“, в Кюстендил с НЧ „Васил Левски 1965“, в Ботевград с М.А.Г. Ботевград, в Бургас с „Бизнес –център Бургас“, в Сливен с „Майчин център – Надежда“ и в Ракитово с Фондация „Бъдеще“.

Всяка от местните организации управлява жилищен фонд (за 2023 година – в размер на 20 000 лева за всяка организация), от който се предоставят на уязвими семейства, живеещи в недобри жилищни условия безлихвени микрозаеми. Заемите са в размер на до 1200 лева и се използват за ремонт на покрив, санитарни възли, жилищни помещения и др., както и за подобряване на енергийната ефективност. Връщат се в рамките на 12 месеца, на малки вноски, без да се начислява лихва, само с малка административна такса.

В допълнение към материалната подкрепа, семействата се включват в уъркшопи на теми, подобряващи техния капацитет да се справят с ежедневни ситуации, да управляват по-добре домакинството и да поддържат жилището си: „Управление на семейния бюджет“, „Поддържане на жилището: подобряване условията в дома – проблеми и решения“, „Енергийна ефективност на жилището“. През 2023 г. организирахме 9 обучения със 165 участници. Повече за нашите обучения: https://hfh.bg/bg/life-skills-workshops/

В рамките на 2023 г. шестте партньорски организации са предоставили 168 заема на обща сума 156 500 лева, което означава,  че жилищния фонд в размер на 120 000 лева е револвирал 1,3 пъти. Благодарение на тази подкрепа са подобрени жилищните условия на 222 семейства и 213 деца.

Допълнителна мярка за подкрепа на местните общности са малките проектни инициативи, които Хабитат България финансира. Те са в размер до 5 000 лева и са насочени към подобряване на условията на живот в кварталите, където оперира програмата, включително за подобряване енергийната ефективност на жилищата и намаляване на енергийната бедност, подобряване на инфраструктурата, качеството на въздуха, здравния статус и качеството на живот.

Програмата е продължение на модел за цялостна общностна подкрепа, който Хабитат България развива в няколко последователни програми и инициативи още от 2008 г.

Фондация Медикор е независима благотворителна фондация със седалище в Лихтенщайн. Основана е през 1995 г., благодарение на щедра частна инициатива. Фондация „Медикор“ е подчинена на Надзорния орган на Фондация Лихтенщайн (STIFA) и е основател на Асоциацията на благотворителните фондации в Лихтенщайн. В допълнение, Фондация Медикор е член на Европейския фонд за фондации (EFC).