Global Village

Хабитат България възобнови своята строителна програма чрез проекта „Изграждане на четири жилища в град Костинброд за семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди“. През юни 2013 г., на парцел от 1,170 дка, организацията започна строителството на четири еднофамилни къщи, които да решат жилищните проблеми на семейства в жилищна нужда с две и повече непълнолетни деца. Първите две избрани семейства живеят в своите домове от 2015 г. През 2018 г. бяха завършени и вторите две къщи, като в момента се подготвя тяхното въвеждане в експлоатация. По този начин организацията осигури достъпни жилища и достоен живот на 10 деца и техните родители.

Изграждането на къщите се извърши с активното участие на бъдещите домопритежатели, местни и чуждестранни екипи доброволци. Те се включиха във всички строителни дейности, необходими за построяването на нова къща – полагане на основите, армиране, зидане и измазване на стени, боядисване, поставяне на изолация и замазка на под, изолация на покрив, зидане на ограда, вертикална планировка и др.

Програмата за доброволчество Global Village на Habitat for Humanity е базирана на краткосрочни пътувания, които дават възможност на всички доброволци да усетят автентичния дух на друга култура и да се докоснат до живота на местното население, докато помагат на общности, които се нуждаят от безопасни и достъпни жилища.

Организацията има дългогодишни традиции в работата си с доброволци в рамките на програмата Global Village. През периода 2013 г. – 2019 г. в проекта се включиха активно над 450 доброволци от 44 страни по света на възраст от 16 до 70 години, като по този начин помогнаха да се намалят разходите за труд.

• Над 100 доброволци от САЩ и Канада:
– май 2014 г., екип от 17 доброволци от САЩ;
– август 2014 г., екип от 14 доброволци от 9 различни страни, членове на Американската църква в Париж, Франция;
– септември 2014 г., екип от 8 доброволци от САЩ;
– август 2015 г., екип от 17 доброволци от САЩ;
– октомври 2015 г., екип от 14 доброволци от САЩ и Канада;
– август 2016 г., екип от 13 доброволци от Канада;
– септември 2016 г., екип от 13 доброволци от САЩ.

• Над 170 корпоративни доброволци от Whirlpool, Wienerberger AG, P&G, MentorMate и MetLife Bulgariа.
• Над 100 ученици от Европа и Азия.
• Над 70 местни доброволци.
• Над 5 известни личности, сред които Камен Воденичаров, Тончо Токмакчиев, Марта Вачкова и Дани Милев.

Проектът получи широко отразяване в медиите и бе отличен с наградата „Най-добра доброволческа инициатива за 2014 г.“, организиран от Национален алианс за работа с доброволци и Фондация Лале.

Чрез тази инициатива Хабитат България успя да популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и продължава да работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока подобряване на достъпността на правото за жилище и премахването на жилищната бедност. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.

Чрез участие в Global Village, вие може да доброволствате в близо 30 страни по света.
Вижте кои са те: https://www.habitat.org/volunteer/travel-and-build/global-village/trips