Управление

Органите на управление на Хабитат България са: Съвет на настойниците, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Директор.

Съветът на настойниците е върховен орган на Хабитат България. Съветът на настойниците се състои от двама членове – учредителите и дарители на Фондацията.

Членове на Съвета на настойниците на Хабитат България са:

Росица Железчева
Г-жа Железчева е практикуващ адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.

Петър Чавов
Проф. Чавов е архитект, преподавател в Нов български университет, Департамент „Архитектура“.


Управителният съвет е управителен орган на Хабитат България и се състои от седем члена: Председател на Управителния съвет, Секретар и членове.
Мандатът на Управителния съвет е четири години.

Членове на Управителния съвет на Хабитат България са:

Томас Лафчис – Председател на Управителния съвет
Г-н Лафчис е български и гръцки бизнесмен, собственик и Президент на ФК Левски от 1991 г. до 1999 г.

Мориц Маджар – Секретар и зам. председател на Управителния съвет
Г-н Маджар е архитект, собственик и Управител на архитектурното Студио МЛМ ЕООД.

Милена Радева – Член на Управителния съвет
Г-жа Радева е Административен директор на Софтуеър груп България с богат опит в нестопанския сектор в България и в чужбина.

Добрина Чешмеджиева – Член на Управителния съвет
Г-жа Чешмеджиева е водещ български журналист, водещ на предаването „Референдум“ по Българска национална телевизия.

Биляна Житарова – Член на Управителния съвет
Г-жа Житарова е с богат професионален опит в нестопанския сектор в България. Представляващ Фондация ЕКИП и Фондация Бургаски обществен фонд.


Директор – виж повече в Екип